Nowości
MATERIAŁY DLA STUDENTÓW
(wkrótce znajdą się tu materiały do ściągnięcia, na razie są do przeczytania)

Podstawowe zasady bibliografii załącznikowej
- Zapis pracy zwartej (książki) i jego warianty
- [czytaj]
- Zapis pracy zbiorowej (zbioru artykułów) - [czytaj]
- Zapis artykułu w pracy zbiorowej i czasopiśmie - [czytaj]
- Zapis katalogu i jego fragmentów - [czytaj]
- Zapis bibliograficzny strony internetowej, a właściwie źródła (tekstu) zamieszczonego na stronie internetowej - [czytaj]
- Przypisy harwardzkie - [czytaj]
- Metody tworzenia wykazu ilustracji w pracy licencjackiej i magisterskiej - [czytaj]
- Przypisy hanowerskie tzw. syntetyczne (skrócone) - (czytaj)

- Układ pracy magisterskiej, licencjackiej i zaliczeniowej - [czytaj]

Publikacje naukowe
- Schemat artykułu naukowego - [czytaj]
- Schemat artykułu naukowego (wytyczne międzynarodowe) - [czytaj]
- Schemat recenzji naukowej - [czytaj]
- Schemat streszczenia artykułu naukowego - [czytaj]
- Wytyczne wydawnicze dla publikacji naukowych - [czytaj]
- Błędy techniczne spotykane w tekstach pisanych na komputerze - [czytaj]
- Błędy pisowni bardzo często spotykane w tekstach studenckich i naukowych - [czytaj]
- Błędy stylistyczne często spotykane w tekstach studenckich prac dyplomowych i tekstach naukowych - [czytaj]
- Zasady cytowania w pracach naukowych - [czytaj]
- Źródło historyczne i jego krytyka - [czytaj] 

Zasoby internetowe
- Wykaz bibliotek cyfrowych - [czytaj]
- Wykaz wartościowych wirtualnych galerii ze zdjęciami dzieł sztuki - [czytaj]

Egzaminy
- Wykaz zagadnień na egzamin pisemny dla Nysy - [czytaj]
- Wykaz zagadnień na egzamin pisemny dla II roku EA 
- Wyniki zaliczenia II Historia i egzaminu II Edukacja Artystyczna

*Materiały z seminariów magisterskich i licencjackich dr Doroty Schreiber-Kurpiers i dr Adama Szymańskiego.