Nowości

HISTORIA ZŁOTNICTWA (wykład) - zajęcia obejmują historię złotnictwa w ujęciu powszechnym. 


WYKAZ TEMATÓW (wykłady): 

1. Złotnictwo - sztuka czy rzemiosło 
2. Najstarsze dzieje złotnictwa 
3. Złotnictwo antyku klasycznego. Grecja, epoka helleńska i Rzym 
4. Złotnictwo epoki średniowiecza. Przedchrześcijańskie (Wizygoci, Sasi, Wikingowie), karolińskie, romańskie i gotyckie
5. Złotnictwo epoki renesansu. Włochy, Francja, Anglia. Kolekcje złotnictwa ostatnich Jagiellonów
6. Barok we Włoszech i Francji. Styl i formy złotnictwa i jubilerstwa epoki baroku 
7. Rokoko. Formy i style
8. Kalsycyzm. Neoklasycyzm. Style archeologiczne. 
9. Historyzm czyli neostyle (krótkie omówienie). Szerzej bizantynizm, neorenesans, neorokoko, neogotyk. Badanie technik historycznych, zwłaszcza emalii. Rola wystaw światowych (od 1851 do 1900 r.)
10. Style narodowe w sztuce złotniczej na przykładzie XIX nurtów w Rosji, Skandynawii
11. Secesja. Charakterystyka stylu. Moowe materiały. Najwięksi mistrzowie 
12. Orientalizmy. Japonizm, chinoiseries oraz złotnictwo inspirowane Indiami, Persją, Turcją 
13. Art deco i nowe nurty w jubilerstie początku XX wieku
14. Główne nurty złotnictwa i jubilerstwa XX wieku 
15. Najwięksi złotnicy i jubilerzy w dziejach Europy
16. Pracownia Fabergé. Arcydzieła, style, historia, fenomen

POWRÓT DO SPISU WYKŁADÓW