Nowości
WYKAZ WYKŁADÓW OTWARTYCH - strona w aktualizacji
(są to zajęcia otwarte, organizowane w ramach wykładów otwartych przeznaczonych dla studentów Uniwersytetu i Politechniki, oraz w ramach promocji uczelni)

Cykl "Spotkania ze sztuką i historią" - tematyka wykładów jest różnorodna
1.Kod Leonarda da Vinci -
2.Barokowy klasztor cysterski w Lubiążu
3.Martwa natura w malarstwie
4.Dzieje portretu w malarstwie i rzeźbie
5.Klasztor w Krzeszowie
6.Trompe l`oeil w sztuce XVII wieku
7.Teatr malowania. Abstrakcja niegeometryczna (Pollock) - LINK
8.Minimal art.
9.Seksualność ujarzmiona (wykład wygłoszony wraz z dr D. Schreiber-Kurpiers) -
10.Faberge. Sztuka czy kicz
11.Faberge. Styl i arcydzieła
12.Ikonologia Ripy. Wstęp do rozumienia sztuki XVI i XVII wieku
13.Abstrakcja kaligraficzna
14.Kanon w sztuce

Cykl "Nieznane treści opolskich zabytków" - cykl wykładów tematycznych poświęconych zabytkóm miasta Opola i Opolszczyzny
1.Barokowy zespół rzeźbiarski "Cztery pory roku". Rzeźby Henryka Hartmana z Biestrzykowic
2.Program ideowy zespołu gotyckich nagrobków książąt opolskich z Kaplicy św. Anny przy kościele Franciszkanów w Opolu
3.Najstarsza panorama miasta Opola
4.Program ideowy dekoracji plastycznej bramy Zamku Piastów w Brzegu
5.Secesja w Opolu
6.Fontanna Ceres? Program ideowy
7.Historyzm w architekturze Opola
8.Symbole masońskie w dekoracji architektury miasta Opola

Wystąpienia na konferencjach i sympozjach:
Schron Sztuki. 2013 -
Schron Sztuki. 2012 -
Schron Sztuki. 2011 - Erotyzm a pornografia w sztuce (współautor wykładu dr D. Schreiber-Kurpiers). 4 czerwca 2011 roku. Wykład odbył się w Schronie na Placu Kopernika przez Collegium Maius.
Konferencja "Oblicza Sztuki" - 4 czerwca 2013 roku.
Konferencja "Sztuka ogrodów" - 28 maja 2013 roku. Wykład "Świat natury jako motyw dekoracyjny w dziełach złotniczych Faberge". Instytut Sztuki, sala 105, godzina 11.00-12.00.  Konferencja z udziałem naukowców z IHUO, ISUO, i słuchaczy II roku kierunku Architektura Krajobrazu UO.
VI Opolski Festiwal Nauki. 9 czerwca 2008 roku - Wykład: "Nieśmiertelne zabytki Opola". Instytut Historii. godzina 12.00-13.00, sala 233
VI Opolski Festiwal Nauki. 9 czerwca 2008 roku - Wzgórze Uniwersyteckie. Tradycja i współczesność opolskiej perełki. Wykład na wzgórzu przy Collegium Maius. Spotkanie o 13.30 na schodach przy kościele "na Górce". 13.40-15.00