Nowości
WYKAZ PUBLIKACJI***
[w pierwszej częsci niniejszy wykaz zawiera tylko publikacje naukowe i popularnonaukowe, nie zostały w nim wykazane artykuły zamieszczone w prasie lokalnej (codziennej) oraz takie, w których nie znalazły się elementy warsztatu naukowego. Wyjątkiem od zasady prezentowania tu tylko tekstów naukowych są zamieszczone w końcowej części spisu artykuły popularnonaukowe/popularyzujące wiedzę, ale tylko takie, które mają wartość popularnonaukową. W końcowej części spisu zostały zamieszczone informacje o zredagowanych przeze mnie hasłach na Wikipedii oraz o udzielonych wywiadach i wypowiedziach prasowych związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi i publikacjami] 

Mecenat artystyczny i naukowy (w tym też zagadnienia muzealnicze): 
1. Jerzy II Piast. Mecenas i kolekcjoner. Studium renesansowego mecenatu kulturalnego w Europie Środkowej, Wydanie 2 poprawione i rozszerzone, Opole 2007, ss. 383. ISBN 978-83-62216-66-6. Praca zwarta
2. Bibliotheca Antiqua. Pomnik renesansowej kultury śląskiej, Opole 2008, ss. 235. ISBN 978-83-62216-01-7. Praca zwarta
3. Mecenat artystyczny opatów lubiąskich ... (praca doktorska w druku) 
4. Renesansowa kunstkamera książąt brzeskich jako wyraz mecenatu kulturalnego, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 212-223. 
5. Kolekcja arrasów renesansowych księcia Jerzego II Wspaniałego. Próba rekonstrukcji [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 160-177. 

Ochrona dóbr kultury:
1. Kradzieże w salonie Faberge w Petersburgu (1912-1914), [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 219-227. 

Rynek sztuki: 
1. Ceny dzieł złotniczych firmy Chlebnikow kiedyś i dziś. W świetle katalogu ofertowego z 1900 roku oraz rynku antykwarycznego w początku XXI wieku, (w druku)
2. Wybrane ceny wyrobów jubilerskich i srebrnych w końcu XIX i na początku XX wieku, [w:] Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011, s. 57-63. 

Historyzm - złotnictwo rosyjskie - sztuka rosyjska:
1. Prezent ułanów dla cara Mikołaja II ku pamięci bitwy pod Olszynką Grochowską, [w:] Rzeczy minione, t. 2, Opole 2010, s. 7-27.
2. Henryk Emmanuel Wigström (1862-1923). Złotnik i mistrz pracujący dla firmy Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 126-130. (jedyny artykuł o tym złotniku w polskiej literaturze naukowej)
3. Ekspresyjność i kolorystyka "stylu późnego" pracowni Fiodora Rückerta, (w druku) 
4. Fabergé. Historia i arcydzieła, Opole 2014, ss. 256. Praca zwarta (pierwsza i jedyna w Polsce książka naukowa o Fabergé)
                                     kup książkę "FABERGE. HISTORIA I ARCYDZIEŁA"


5. Noebizantynizm w architekturze rosyjskiej w XIX wieku, .[w:] Rzeczy minione, t. 1, Opole 2009, s. 181-208.
6. Meble firmy Fabergé,. [w:] Dzieła i symbole, t. 1, 2011, s. 187-206. (jedyny w skali świata artykuł o meblach Fabergé)
7. Obrazy historyczne Konstantego Makowskiego i Siergieja Solomko jako motyw dekoracji sreber rosyjskich przełomu XIX i XX wieku, .[w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 2, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 101-142.
8. Alma Phil. Projektantka i mistrz złotnictwa firmy Faberge, [w:] Rzeczy minione, t. 2, Opole 2010, s. 106-130. (jedyny artykuł o tej artystce złotniku w polskiej literaturze naukowej)
9. Style w złotnictwie w drugiej połowie XIX i początku XX wieku (w Rosji i na świecie), [w:] Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011, s. 24-47. 
10. Dzieła złotnicze jako prezenty reprezentacyjne i okolicznościowe, [w:] Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011, s. 48-57.
11. Historia, styl i dzieła rosyjskiej firmy złotniczej Sazikow, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 7-41. (jedyny artykuł o pracowni Sazikow w polskiej literaturze naukowej)
12. Ikony Wiktora Wazniecowa w rachunkach Gabinetu Jego Cesarskiej Mości - materiały do biografii, 2[w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 2, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 235-238.
13. Historia i oeuvre firmy złotniczej Bolin w Rosji, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 49-58. (jedyny artykuł o firmie Bolin w polskiej literaturze naukowej)
14. Prace rosyjskiej firmy jubilersko-złotniczej Bolin dla Gabinetu Jego Cesarskiej Wysokości w świetle rachunków dworu z lat 1848-1886, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 59-66(jedyne opracowanie w skali świata o tych zamówieniach - artykuł bazujący na unikalnych źródłach)
15. Projekty reprezentacyjnych dzieł ze srebra wykonanych przez pracownię firmy Bolin z okazji ślubu Wlk. Ks. Marii Pawłownej Romanowej, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s.  67-79.  
16. Emaliowane secesyjne srebra firmy Bolin, [w:] Rzeczy minione, t. 2, Opole 2010, s. 28-53. (pierwszy w skali świata artykuł o secesji w oeuvre firmy Bolin)
17. Rokokowa, inkrustowana monetami waza Fabergé, dar Mikoaja II dla fotografa Paula Nadara, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 173-188.
18. August Wilhelm Holmström (1829-1903). Złotnik czynny w firmie Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 135-139. (jedyny artykuł o tym złotniku w polskiej literaturze naukowej) 
19. Cesarski i Królewski Order Orła Białego z diamentowymi insygniami, [w:] Rzeczy minione, t. 1, Opole 2009, s. 6-36.
20. Historia i styl pracowni złotniczej Fryderyka i Juliusza Butz czynnej w Petersburgu w II poł. XIX i na pocz. XX wieku, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 80-86. (pierwszy w skali świata artykuł o pracowni złotniczej rodziny Butz)
21. Prace firmy jubilersko-złotniczej Brejtfus dla Gabinetu Jego Cesarskiej Wysokości w świetle rachunków dworu z lat 1848-1866, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 196-204. (pierwszy w skali świata artykuł o dorobku pracowni braci Brejtfus)
22. Obraz historyczny i postać Rosjanina w dekoracjach dzieł Fiodora Rückerta, (w druku)
 
23
. Firma złotnicza braci Graczew. Historia, ouvre i styl, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 87-116. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej braci Graczew)
24. Sztuka w Rosji w drugiej połowie XIX i początku XX wieku (zarys historyczno-styloznawczy), [w:] Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011, s. 20-24. (współautor J. Thoma)
25. Izaak Abramowicz Rappoport (1851-1917). Złotnik, mistrz dzieł ze srebra pracujący dla przedsiębiorstwa Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 117-120. (jedyny artykuł o tym złotniku w polskiej literaturze naukowej)
26. Michał Perchin (1860-1903). Mistrz sztuki złotniczej pracujący dla firmy Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 121-125. (jedyny artykuł o tym złotniku w polskiej literaturze naukowej)
27. August Fryderyk Hollming (1854-1913). Mistrz sztuki złotniczej pracujący dla firmy Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 131-134. (jedyny artykuł o tym złotniku w polskiej literaturze naukowej)
28. Historia i działalność rosyjskiego przedsiębiorstwa złotniczo-jubilerskiego Zeftigen (Zeftingen), [w:] 140-147. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej Zeftigen)
29. Dzieła rosyjskiej firmy jubilerskiej Zeftigen dla Gabinetu Jego Cesarskiej Wysokości w świetle rachunków dworu z lat 1854-1887, [w:]
Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 148-153. (pierwszy artykuł o oeuvre pracowni Zeftigen)
30. Architektura neobizabtyjska w Polsce. Manifestacja polityczna zaborcy czy ekspansja "nowego" stylu w sztuce? [w:] Rzeczy minione, t. 1, Opole 2009, s. 166-180.
31. Pracownia jubilerska braci Brejtfus w Petersburgu. Historia, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 165-168. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej braci Brejtfus)
32. Alma Pihl. Projektantka i mistrz złotnictwa firmy Fabergé, [w:] Szkice o złotnictwie rosyjskim. XIX-XX wiek, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2010, s. 169-191. (druga wersja tekstu publikowanego wcześniej, poprawiona i uzupełniona)
33. "Obrazy Rosji" Prokudin-Górskiego. Przyczynek do mecenatu artystycznego Mikołaja II Romanowa [w:] Este, t.1, Spektrum animacji, pod red. A. Szymańskiego, J. Spalińskiej-Mazur, Opole 2010, s. 199-221.
34. Projekt klasycystycznego pałacu w Moskwie wykonany przez Jean Louisa Desprez dla hrabiego Mikołaja Szeremietiewa (1790 r.), [w:] Essencial. Studia o sztuce i pięknie, pod red. D. Schreiber-Kurpiers, A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 40-64.
35. Gust artystyczny Mikołaja II Romanowa, [w:] Primum Vivere Deinde Philosophari. O ludziach czynu w dziejach Europy Środkowej i Eschodniej, pod red. M. Białokura, A. Szczepaniaka, Opole-Toruń 2009, s. 152-162.
36. Styl i wyposażenie prywatnych pokoi cesarzowej Aleksandry Fiodorownej (1798–1860) jako wyraz gustu i mecenatu artystycznego, [w:] Essencial. Studia o sztuce i pięknie, pod red. D. Schreiber-Kurpiers, A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 7-39.
37. Działalność kolekcjonerska malarza Konstantego Makowskiego, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 2, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 79-100.
38. Historia i oeuvre pracowni złotniczej rodziny Keibel, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 5-12. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej rodziny Keibel)
39. Historia i oeuvre pracowni złotniczej Fryderyka Krystiana Koechli (1837-1909), [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 13-25. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej rodziny Keibel)
40. Eryk August Kollin (1836-1901). Mistrz złotnik pracujący dla firmy Fabergé, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 26-33. (jedyny artykuł o tym złotniku w polskiej literaturze naukowej)
41. Dzieła złotnicze i jubilerskie z pracowni Henryka Wilhelma Kammerera zakupione przez Gabinet JCW w roku 1848. W świetle źródeł, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 189-195. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej Kammerera)
42. „Древности Российского государства” Fiodora Solncewa. Znaczenie, naukowy charakter dzieła i jego wpływ na sztukę rosyjską w XIX wieku, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 135-172.
43. Prace Edwarda Gau dla dworu cesarskiego w Petersburgu w latach 1859-1972 w świetle źródeł Gabinetu JCW, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 56-63.
44. Kufle Fabergé. Style, formy i funkcje, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 64-78.
45. Figurki bukietów kwiatów wykonane przez Fabergé z kolekcji Wielkiej Księżnej Marii Pawłownej Romanowej, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 79-90.
46. Rosyjska firma jubilerska Geckler w świetle źródeł Gabinetu JCW, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 91-98. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej Geckler)
47. Dzieje i dorobek firmy złotniczej „Nichols i Plincke” w Rosji, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 99-117. (pierwszy w skali świata artykuł monograficzny o pracowni złotniczej Nichols i Plincke)
48. Dzieła złotnicze i jubilerskie firmy „Nichols i Plincke” w świetle źródeł Gabinetu JCW (1848-1875), [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 118-128. (pierwszy w skali świata artykuł o oeuvre pracowni złotniczej Nichols i Plincke)
49. Gust artystyczny Mikołaja II Romanowa. Materiały do biografii ostatniego cara Rosji, [w:] Złotnictwo rosyjskie. Od połowy XIX do początku XX wieku. Rozprawy i szkice, pod red. P. Iwanow, Warszawa 2011, s. 41-55.
50. "Rosyjski Tiffany". Dzieje i oeuvre pracowni Antipa Kuzmiczewa, (w druku)
51. Historia pracowni złotniczej Pawła A. Owczynnikowa i jego synów, (w druku)
52. Styl i oeuvre pracowni złotniczej Pawła Akimowicza Owczynnikowa i jego synów, (w druku)
53. Dzieje i styl pracowni złotniczej Iwana Chlebnikowa, (w druku)
54. Secesja w dziełach złotniczych Fiodora Rückerta, (w druku) 
55. Złotnicze trompe l`oeil w dorobku Antipa Iwanowicza Kuzmiczewa, (w druku)
56. Dzieła Antipa Kuzmiczewa wzorowane na rysunkach z „Древности Российского государства” Fiodora Solncewa, (w druku)
57. Niello w twórczości Antipa Kuzmiczewa, (w druku)
58. Dzieje i styl pracowni złotniczej Oresta Kurliukowa, (w druku)
59. Potwory i baśnie jako motyw dekoracji dzieł z pracowni Oresta Kurliukowa, (w druku)
60. Styl i oeuvre pracowni złotniczej Gustawa Klingerta, (w druku)
61. Trompe l`oeil w doroku pracowni złotniczej Gustawa Klingerta, (w druku)
62. Niello w oeuvre pracowni Gustawa Klingerta, (w druku)
63. Tryptyk w formie jajka wielkanocnego ze scenami z życia Chrystusa z pracowni Gustawa Klingerta, (w druku)
64. Obrazy historyczne Ilia Riepina jako motyw dekoracji artystycznych sreber rosyjskich (w końcu XIX i początku XX wieku), (w druku)
65. Dzieje i styl pracowni Fiodora Rückerta (1840-1917), (w druku)
66. Obrazy historyczne i symboliczne Wiktora Wazniecowa jako motyw dekoracji dzieł złotnictwa rosyjskiego epoki historyzmu i secesji (schyłek XIX i początek XX wieku), (w druku)
67. Obrazy historyczne Konstantego Makowskiego jako motyw dekoracji artystycznej sreber rosyjskich przełomu XIX i XX wieku, (w druku)
68. Obrazy historyczne i styl bojarski w dorobku pracowni emalierskiej Fiodora Rückerta, (w druku)

Varia, czyli artykuły różne:
1. Żywot Willmanna w „Teusche Academiae” Sandrarta – przykład barokowej biografii, [w:] Teki biograficzne, Opole 2007, s.103-118.
2. Podróże przez Polskę Fryderyka Bernarda Wernera, [w:] Trudne sąsiedztwo. Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjsko-ukraińskich w XVI-XX wieku, pod redakcją A. Szczepaniaka, Toruń 2007, s.89-99.
3. Muzea w Internecie - nowe funkcje i nowe możliwości, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 1, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2009, s. 37-51.
4. Biblioteki cyfrowe. Rys historyczny i analiza zasobów, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 224-238.
5. Naczelnicy ...
6. Rozdroża sztuki, [w:] Dyplom`09, Katalog wystawy, Opole 2009, s. 7-9.
7. Rosja w drugiej połowie XIX i w początku XX wieku - rys historyczny, [w:] Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011, s. 12-19. (współautor J. Thoma)
8. Architekci i budowniczowie w Opolu i na Śląsku Opolskim w dobie Baroku,  [w:] Polska i jej sąsiedzi XIV-XX w. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Historia, nr. 34, 1998, s. 93-103. 
9. Kandydat na rektora Uniwersytetu Opolskiego 2016. Dr Adam Szymański. Czas na dobre zmiany, broszura wyborcza, Opole 2016, 16 s., ISBN 978-83-63447-03-8. 
10. 

Ikonografia, symbolika, emblematyka (treść dzieła sztuki):
1. Ikonografia i symbolika Hydry lernejskiej w świetle ksiąg emblematycznych, [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 1, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2009, s. 85-124.
2. Emblematyczna symbolika kwiatów w żywotach św. Róży z Limy, [w:] Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie, pod red. E. Matei, A. Pobóg-Lenartowicz, M. Rowińskiej-Szczepaniak, Opole 2008, s. 389-408. 
3. Motywy antyczne na bramie zamkowej w Brzegu (Ich miejsce w programie ideowym), [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego, Seria Historia, nr 35, 1998, s. 65-85. 
4. Dzieło sztuki jako źródło historyczne, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 178-187.
5. Treści ideowe zespołu gotyckich nagrobków książąt piastowskich w kaplicy piastowskiej w Opolu, [w:] Polacy i Rosjanie na przestrzeni wieków (XVII-XX w.), pod red. J. Rzońcy, Opole 2000, s. 189-198.
6. Emblematy historyczne i charakterologiczne w "żywocie" Krystyny Wazy królowej Szwecji, [w:] Dzieła i symbole, t. 1, 2011, s. 115-130.
7. Alegorie "Wieku chłopiecego", "Wieku Młodzieńczego", "Zamysłu zdobywania wiedzy" i "Życia na dworze" z "Theatrum virtutum" Hazjusza i ich emblematyczne źródła, , [w:] Dzieła i symbole, t. 1, 2011, s. 103-111.
8. Ikonograficzne bazy w Internecie. Wirtualne muzea, galerie i kolekcje, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 134-147.
9. Emblemat symbolizujący "cudowność narodzin" św. Stanisława Kostki, [w:] Dzieła i symbole, t. 1, 2011, s. 103-112.
10. Dwanaście cnót kardynała Hozjusza. Personifikacje cnót w "Theatrum virtutum Stanislai Hosii" a "Ikonologia" Cesare Ripy, [w:] Dzieła i symbole, t. 1, 2011, s. 113-127.
11. Portrety władców Wschodu w Atrium heroicum caesarum … Dominika Custosa, [w:] Trudne sąsiedztwo. Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjsko-ukraińskich w XVI-XX wieku, pod redakcją A. Szczepaniaka, Toruń 2007, s.11-43.
12. Pomnik "Bohaterskich pocztowców" Felixa Kupscha na tle innych dzieł artysty. Nieznane treści opolskich zabytków, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 188-211.
13. Mankamenty metody ikonograficznej Erwina Panofskyego, [w:] Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, Opole 2008, s. 148-159.

Biogramy złotników w słowniku "Złotnicy dworu Romanowów", wydanie 1 i 2.
Poniższy wykaz zawiera biogramy autorstwa dra Adama Szymańskiego. Zapis bibliograficzny został wykonany na podstawie drugiego, poprawionego i uzupełnionego wydania książki.
W sumie w słowniku "Złotnicy dworu Romanowów" znajduje się ponad 200 biogramów, w tym 131 biogramów autorstwa lub współautorstwa dra Adama Szymańskiego.
1. Aarne Johann Wiktor (1863-1934) - Аарне Иоган Виктор, [w:] Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011 Wydanie drugie poprawione i rozszerzone, s. 70.
2. Adler Andrzej Karlowicz. Firma Adler - Адлер Андрей Карловч. Фирма Адлер, [w:] Tamże, s. 70.
3. Afanasjew Fiodor Aleksejewicz (ur. 1870) - Афанасьев Федор Алексеевич, [w:] Tamże, s. 71.  
4. Aksienow Iwan Michajłowicz (ur. 1831) - Аксенов Иван Михайлобич, [w:] Tamże, s. 71. 
5. Albrecht Karol Juliusz Fiodorowicz (ur. 1841) - Альбрехт Карл Юлиус Федорович, [w:] Tamże, s. 71-72. 
6. Aleksander. Dom handlowy – Александер. Торговый дом, [w:] Tamże, s. 72.
7. Armfeld Karol Gustaw Hjalmar (1873-1959) - Армфельд Карл Густав Ялмар., [w:] Tamże, s. 72-73.  
8. Arnd. Firma – Арнд. Фирма, [w:] Tamże, s. 73.
9. Artel Dwudziesty w Moskwie. Spółdzielnia złotników - Артель Двадцатый в Москве, [w:] Tamże, s. 73.
10. Artel Jedenasty w Moskwie. Spółdzielnia złotników - Артель Одиннадцатый в Москве0, [w:] Tamże, s. 74.
11. Artel Pierwszy w Kijowie. Spółdzielnia złotników - Артель Первый в Киеве, [w:] Tamże, s. 74.
12. Artel Pierwszy w Petersburgu. Spółdzielnia złotników - Артель Первый в Петербугу, [w:] Tamże, s. 75.
13. Artel Trzeci w Petersburgu. Spółdzielnia złotników - Артель Трети в Петербугу, [w:] Tamże, s. 75.
14. Bacher Józef i Karol (1823-1886) - Бaхер Йосиф и Карль, [w:] Tamże, s. 75-76.
15. Bielin-Liewkow Abram Salomonowicz (1854-1922) – Бейлин-Левков Абрам Соломонович, [w:] Tamże, s. 76-77. 
16. Birbaum Franz Piotrowicz (ur. 1872) - Бирбаум Франц Петрович, [w:] Tamże, s. 77. 
17. Biuler Krystian (ur. 1855) - Бюлер Христиан, [w:] Tamże, s. 77. 
18. Blank Karol Karlowicz (ur. 1860) - Бланк Карл Карлович, [w:] Tamże, s. 78.
19. Bojcow Wasilij Wasiliewicz - Бойцов Василий Васильевич, [w:] Tamże, s. 79. 
20. Bok Karol Johanowicz (ur. 1851) - Бокь (Бок) Карл Иоганович, [w:] Tamże, s. 79-80.
21. Bolin. Firma - Болин. Фирма, [w:] Tamże, s. 80-81. 
22. Boucheron. Firma - Бушерон. Фирма, [w:] Tamże, s. 81-82.
23. Bragin Andrzej Stiepanowicz - Брагин Андрей Степанович, [w:] Tamże, s. 82.
24. Braun Mikołaj Karlowicz (ur. 1856) - Браун Николай Карлович, [w:] Tamże, s. 82-83.
25. Brejtfus Aleksander Karlowicz (1822-1886) - Брейтфус Александр Карлович, [w:] Tamże, s. 83. 
26. Brejtfus Ludwig (ur. 1820) - Брейтфус Людвиг, [w:] Tamże, s. 83. 
27. Bricyn (Brycyn) Iwan Stiepanowicz (ur. 1870) - Брицын Иван Степанович, [w:] Tamże, s. 83-84.
28. Bure Paweł - Буре Павел, [w:] Tamże, s. 84.
29. Butz Fryderyk - Бутц Фридрих, [w:] Tamże, s. 84-85.
30. Butz Juliusz Agaton (1847-1912) - Бутц Юлий Агатон, [w:] Tamże, s. 85.
31. Carrington John Bodman - Каррингтон Джон Бодман, [w:] Tamże, s. 85.
32. Cartier Pierre Ludwig - Картье Пьер Людвиг, [w:] Tamże, s. 86.
33. Chlebnikow Iwan Piotrowicz. Chlebnikow I. P. Synowie i Spółka. Firma - Хлебников Иван Петрович. „Хлебников И. П. Сыновя и К”. Фирма, [w:] Tamże, s. 86-87.
34. Czernorokow Mikołaj Andriejewicz - Чернороков Николай Андеевич, [w:] Tamże, s. 87.
35. Denisow-Uralski Aleksy Kuźmicz - Денисов-Уральский Алексей Козьмич, [w:] Tamże, s. 88-89. 
36. Doskutow Gierasim - Доскутов Герасим, [w:] Tamże, s. 90.  
37. Engelman Karol Oskar Zygfrydowicz (ur. 1835) - Энгельман Карл Оскар Зигфридович, [w:] Tamże, s. 90. 
38. Fabergé Agaton Gustawowicz (1862-1895) - Фаберже Агафон Густавович, [w:] Tamże, s. 90. 
39. Fabergé Agaton Karlowicz (1876-1951) - Фаберже Агафон Карлович, [w:] Tamże, s. 91. 
40. Fabergé Aleksander Karlowicz (1877-1952) - Фаберже Александр Карлович, [w:] Tamże, s. 91. 
41. Fabergé Eugeniusz Karlowicz (1874-1969) - Фаберже Евгений Карлович, [w:] Tamże, s. 91-92. 
42. Fabergé Gustaw Piotrowicz (1814-1893) - Фаберже Густав Петрович, [w:] Tamże, s. 92. 
43. Fabergé Karol Gustawowicz (1846-1920) - Фаберже Карл Густавович, [w:] Tamże, s. 92-93. 
44. Fabergé Mikołaj Karlowicz (1884-1939) - Фаберже Николай Карлович, [w:] Tamże, s. 94.  
45. Finnikow W.J. - Фиников В.Я., [w:] Tamże, s. 94.
46. Fuld F. - Фульд Ф., [w:] Tamże, s. 94-95.
47. Gan (Han) Karol August (1836-1899) - Ган Карл Август, [w:] Tamże, s. 95.
48. Garrard i Spółka (Asprey & Garrard). Firma - Гаррард (Аспрей и Гаррард). Фирма, [w:] Tamże, s. 96.  
49. Girard Paweł (ur. 1866) - Жирар Павел, [w:] Tamże, s. 98.
50. Gobermann Wolf Haim - Гоберман Вульф Хаим, [w:] Tamże, s. 98. 
51. Graczew Bracia. Firma - Грачевы Братья. Фирма, [w:] Tamże, s. 98-99.
52. Grigoriew Gierasim - Григорьев Герасим, [w:] Tamże, s. 99. 
53. Gubkin Iwan Siemionowicz - Губкин Иван Семенобич, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 100. 
54. Gunst Johann Aleksander (1830-1872) - Гунст Иоганн Александр, [w:] Tamże, s. 100. 
55. Gurianow Wasilij Pawłowicz (ur. 1867) - Гурьянов Василий Павлович, [w:] Tamże, s. 101.
56. Guthejl Fryderyk Karol (ur. 1856) - Гутхейль Фридрих Карл, [w:] Tamże, s. 101.
57. Haltenhoff (Altenhofer ?) Aleksander Henryk (ur. 1839) - Гальтенгоф Александр Генрих, [w:] Tamże, s. 102.
58. Hollming August Fryderyk (1854-1913) - Холлминг Август Фредерик, [w:] Tamże, s. 103. 
59. Holmström August Wilhelm (1829-1903) - Хольмстрем Август Вильгельм, [w:] Tamże, s. 103-104. 
60. Iwanow Aleksander Dementiewicz - Иванов Александр Дементьевич, [w:] Tamże, s. 104.
61. Jannasz (zm. 1852) - Яннаш, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 104. 
62. Jestifiejew Włodzimierz - Естифеев Владимир, [w:] Tamże, s. 104.
63. Kach Aleksander. Firma - Кач Александр. Фирма, [w:] Tamże, s. 105.
64. Kaługuin Aleksander Wasiliewicz - Калугин Александр Васильевич, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 105.
65. Keibel Johann Wilhelm (1788-1862) - Кейбель Иоганн Вильгельм, [w:] Tamże, s. 106. 
66. Keibel Juliusz (1825-1882) - Кейбель Юлиус, [w:] Tamże, s. 107. 
67. Klingert. Firma – Клингерт. Фирм, [w:] Tamże, s. 108.
68. Koch Robert i Ludwig. Firma - Кох Роберт и Луи. Фирма, [w:] Tamże, s. 108.
69. Koechli (Köchli, Koechly) Fryderyk Krystian Iwanowicz (1837-1909) - Кехли Фридрих Христиан Иванович, [w:] Tamże, s. 109.
70. Kolkowski Osip Osipowicz (zm. 1874) - Колковский Осип Осипович, (współautor biogramu P. Iwanow), [w:] Tamże, s. 110.  
71. Kollin Eryk August (1836-1901) - Коллин Эрик Август, [w:] Tamże, s. 110.  
72. Kordes Aleksander (1802-1868) - Кордес Александр, [w:] Tamże, s. 110-111. 
73. Kotmann (Kotman) Edward. Firma - Котман Элуард. Фирма, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 111.
74. Kurliukow Orest Fiedorowicz (ur. 1845) - Курлюков Орест Федорович, [w:] Tamże, s. 113.
75. Lalique René (1860-1945) - Лалик Рене, [w:] Tamże, s. 114.
76. Lichaczew i Synowie. Firma - Лихачев и Сыновья. Фирма, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 114-115.
77. Liubawin Aleksander Benedyktowicz - Любавин Александр Венедыктович, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 115.  
78. Lorie Fiodor Antonowicz. Lorie. Firma - Лорие Фиодор Антонович. Лорие. Фирма, [w:] Tamże, s. 116.  
79. Löwenstein - Левенштейн, [w:] Tamże, s. 116.  
80. Łoskutow Gerasim - Лоскутов Герасим, [w:] Tamże, s. 116-117.
81. Masojedow Wasilij Andrejewicz (ur. 1836) - Мясоедов Василий Андреевич, [w:] Tamże, s. 117. 
82. Michelson Andrzej (1839-1913) - Михельсон Андерс, [w:] Tamże, s. 117. 
83. Morozow Iwan Jakimowicz (1825-1885) - Морозов Иван Екимович, [w:] Tamże, s. 118.
84. Newalainen Anders Johann (Andrzej Jan) (1858-1933) - Неваляйнен Андерс Иоганн, [w:] Tamże, s. 118-119.
85. Nichols i Plinke. Firma - Никольс и Плинке. Фирма, [w:] Tamże, s. 119.
86. Niemirow-Kołodkin Mikołaj Wasiliewicz - Немиров-Колодкин Николай Васильевич, [w:] Tamże, s. 120. 
87. Niukannen Gabriel - Ньюканнен Габриэль, [w:] Tamże, s. 120.  
88. Odiot Jean Baptiste Claude (1763-1850) - Олио Жан Клод Батист, [w:] Tamże, s. 120-121.
89. Olsonius Jan Ferdynand (1823-1888) - Олсониус Иоганн Фердинанд, [w:] Tamże, s. 121. 
90. Ołowianisznikow P. i Synowie. Firma jubilerska - Оловянишников П. и Сыновья. Фирма, [w:] Tamże, s. 121.
91. Osipow Dymitr Iwanowicz (ur. 1860) - Осипов Дмитрий Иванович, [w:] Tamże, s. 122.
92. Owczynnikow Paweł Akimowicz (1820-1888) - Овчинников Павел Акимович, [w:] Tamże, s. 122-123.
93. Perchin Michał (1860-1903) - Перхин Михаил Евлампиевич, [w:] Tamże, s. 124. 
94. Pihl Knut Oskar Gustawowicz (1860-1897) - Пиль Кнут Оскар Густавович, [w:] Tamże, s. 124.  
95. Postnikow Andrzej Michajłowicz - Постников Андрей Михайлович, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 125.
96. Rappoport Izaak Abramowicz (1851-1917) - Раппорт Исаак Арамович, [w:] Tamże, s. 126. 
97. Reichard Filip Henryk Wilhelm Oskar Piotrowicz (ur. 1855) - Рейхард Филиппь Гейнрих Вилгельмь Оскар Петрович, [w:] Tamże, s. 126.
98. Rückert Fiodor Iwanowicz (1840-1917) - Рюкерт Фиодор Иванович, [w:] Tamże, s. 127.
99. Saporznikow A. i W. (Saposznikow ?). Firma - Сапожниковы А. и В. Фирма, [w:] Tamże, s. 127-128.
100. Sazikow. Firma - Сазиковы. Фирма, [w:] Tamże, s. 128-129.
101. Schramm Edward Wilhelm - Шрамм Эдуард Вильгельм, [w:] Tamże, s. 129. 
102. Siemionowa Maria Wasiliewna - Семенова Мария Василевна, [w:] Tamże, s. 129-130.
103. Smirnow Dymitr Łukin - Смирнов Дмитрий Лукин, (współautor biogramu J. Thoma), [w:] Tamże, s. 130.
104. Sokołow Aleksander Nikołajewicz - Соколов Александр Николаевич, [w:] Tamże, s. 130.
105. Sołowiew Włodzimierz - Соловьев Владимир, [w:] Tamże, s. 131. 
106. Stroganow. Cesarska Akademia Sztuk i Przemysłu Stroganowa (Szkoła Przemysłu Artystycznego) - Императорское Строгановское Училище, [w:] Tamże, s. 131. 
107. Sumin Awenir Iwanowicz - Сумин Авенир Иванович, [w:] Tamże, s. 131-132.
108. Sytow Wasyl Jegorowicz (1822-1898) - Сытов Василий Егорович, [w:] Tamże, s. 132.
109. Szanks James Steward. Szanks i Bolin. Firma - Шанкс Джемс Стюард. Шанкс и Болин. Фирма, [w:] Tamże, s. 132-133.
110. Szwan Robert Fryderykowicz - Шван Роберт, [w:] Tamże, s. 133. 
111. Tiepponen Aleksander H. - Теппонен Александр Х., [w:] Tamże, s. 134.
112. Tiffany. Firma - Тиффани. Фирма, [w:] Tamże, s. 135.
113. Tillander Aleksander Edward (1837-1918) - Тилландер Александр Эдуард, [w:] Tamże, s. 135. 
114. Treiberg Aleksander Iwanowicz (ur. 1837) - Трейберг Александр Иванович, [w:] Tamże, s. 136.  
115. Utkin Grigorij Iwanowicz (ur. 1870) - Уткин Григорий Иванович, [w:] Tamże, s. 137.
116. Vaillant Jean Baptysta - Вальян Жан Батист, [w:] Tamże, s. 137.
117. Wakeewa Stefan Kiryłowicz (1843-1910) - Вякива Стефан Кириллович, [w:] Tamże, s. 138. 
118. Werfel Karol Fiodorowicz - Верфель Карл Федорович, [w:] Tamże, s. 138-139. 
119. Vever. Firma – Вевер. Фирма, [w:] Tamże, s. 139. 
120. Wierchowcew Fiodor (1804-1867) - Верховцевъ Фёдор, [w:] Tamże, s. 139-140. 
121. Wierchowcew Siergiej (1804-1867) - Верховцевъ Сергей, [w:] Tamże, s. 140.
122. Wierzbicki Henryk - Вержбиский Генрих, [w:] Tamże, s. 140. 
123. Wigström Henryk Emmanuel (1862-1923) - Вигстрем Генрих Иммануил2, [w:] Tamże, s. 141. 
124. Wiśniewski - Вишневский, [w:] Tamże, s. 141. 
125. Witaliew Dymitr Fiodorowicz - Виталиев Дмитрий Федорович, [w:] Tamże, s. 141.
126. Władimirow. Firma - Владимиров. Фирма, [w:] Tamże, s. 142.
127. Wołkow Siemion Kalinicz - Волков Семен Калинин, [w:] Tamże, s. 142.
128. Worbs Johann Osipowicz - Ворбс Иоганн Осипович, [w:] Tamże, s. 142. 
129. Votkey Karol (ur. 1824) - Воткей Карл, [w:] Tamże, s. 143.
130. Zeftigen Konstanty-Fryderyk Karlowicz (1814-1889) - Зефтиген Константин-Фридрих Карлович, [w:] Tamże, s. 143.
131. Zeftigen Leopold Karlowicz (1821-1888) - Зефтиген Леопольд Карлович, [w:] Tamże, s. 143.

Biogramy złotników w słowniku "Złotnicy dworu Romanowów", wydanie 3. - w przygotowaniu
Poniższy wykaz zawiera wykaz biogramów autorstwa dra Adama Szymańskiego. W sumie w wydaniu trzecim słownika "Złotnicy dworu Romanowów" znajduje się ..., w tym wszystkie autorstwa lub współautorstwa dra Adama Szymańskiego.
1. 
2.
3.
4. 
(...)

Recenzje:
1. Recenzja książki Rose-Marie i Rainera Hagen "What Great Painting Say. From the Bayeux Tapestry to Diego Rivera", [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 2, pod red. Ł. Piwowar-Bagińskiej, A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 239-241.
2. Recenzja katalogu "La Gemme dei Medici al Museo degli Argenti. Cammei e Intagli nelle collezioni di Palazzo Pitti", [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 1, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2009, s. 198-202.
3. Recenzja książki „Aniołowie i demony” Rosa Giorgi, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 177-178.
4. Recenzja książki „Symbole władzy i wielkie dynastie” Paoli Rapelli, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 173-174.
5. Recenzja katalogu „Golddosen des 18.Jahrhunderts aus dem Besitz der Fürsten von Thurn und Taxis”, [w:] Essencial. Studia o sztuce i pięknie, pod red. D. Schreiber-Kurpiers, A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 190-192.
6. Recenzja książki Urlike Weinhold „Emailmalerei an Augsburger Goldschmiedearbeiten von 1650 bis 1750”, [w:] Essencial. Studia o sztuce i pięknie, pod red. D. Schreiber-Kurpiers, A. Szymańskiego, Opole 2010, s. 193-195. 
7. Recenzja katalogu „Art Nouveau under the Last Tsars”, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 169-170.
8. Recenzja książki Vivienne Becker zatytułowanej „Art Nouveau Jewelry”, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 171-172.
9. Recenzja katalogu „The Fabergé Menagerie”, [w:] Dzieła i symbole, R. 2, 2012, s. 209-210.
10. Recenzja książki „Natura i jej symbole. Rośliny i zwierzęta” Lucii Impelluso, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 175-176.
11. Recenzja książki "Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji" Johna Gage, [w:] Este, t.1, Spektrum animacji, pod red. A. Szymańskiego, J. Spalińskiej-Mazur, Opole 2010, s. 222-223.
12. Recenzja książki „Astrologia, magia, alchemia” autorstwa Matilde Battistini, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 179-180.
13. Recenzja książki „Symbole i alegorie” Matilde Battistini, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 181-182.
14. Recenzja monografii albumowej „Tiaras. Past and Present” napisanej przez Geoffreya Munna, [w:] Dzieła i Symbole, R. 1, 2011, s. 183-184.
15. Recenzja książki "Princely Splendor. The Dresden Court 1580-1620", [w:] Studia o sztuce i pięknie, t. 1, pod red. A. Szymańskiego, Opole 2009, s. 203-206.
16. Recenzja katalogu „Maleremails aus Limoges. Der Bestand des Berliner Kunstgewerbemuseum” autorstwa Susanne Netzer, [w:] Dzieła i symbole, R. 2, 2012, s. 211-212.
17. Recenzja katalogu autorstwa Urlike Weinhold „Maleremail aus Limoges im Grünen Gewölbe”, [w:] Dzieła i symbole, R. 2, 2012, s. 209-210.
18. Recenzja książki „The Warren Cup” autorstwa Dyfri Williams, [w:] Dzieła i symbole, R. 2, 2012, s. 213.

Publikacje popularnonaukowe i publicystyczne w internecie:
1. Jajko Koronacyjne Fabergé. Najdroższe jajko świata? [w:] www.wiadomości24.pl, 05.03.2014 (5,5 tys. znaków), LINK, przeczytany 2000 razy. 
2. Jajka Fabergé. Ile kosztowały kiedyś a ile kosztują teraz? [w:] 
3. Kto naprawdę zaprojektował jajka Fabergé? [w:] www.wiadomości24.pl, 12.03.2014, (5 tys. znaków), przeczytany 600 razy, LINK
4. Drobiazg wart fortunę (Prawdziwa historia pierwszego jajka Fabergé), [w:] www.wiadomości24.pl, 13.05.2014, (5 tys. znaków), przeczytany 920 razy.
5. Odnaleziony skarb, czyli historia "Trzeciego cesarskiego jajka Fabergé, [w:] www.wiadomosci24.pl, 16.05.2014 (5 tys. znaków), LINK, przeczytany 3060 razy. 
6. Bezcenne jajko Fabergé w polskich rękach!, [w:] www.wiadomości24.pl, 29.03.2014 (4,6 tys. znaków),  LINKprzeczytany 1700 razy.
7. Historia firmy Fabergé, [w:] www.faberge.com.pl, 01.10.2013 (5 tys. znaków), LINK 
8. Styl dzieł złotniczych Fabergé, [w:] www.faberge.com.pl, 07.10.2013 (3,1 tys. znaków), LINK
9. Jaja Fabergé (Szczegółowy wykaz zgodny z najnowszym stanem badań), [w:] www.faberge.com.pl, 12.10.2013 (9,5 tys. znaków), LINK. Według tego wykazu zostało napisane hasło na Wikipedii. 
10. Złotnicy pracujący dla firmy Fabergé (Mistrzowie Fabergé), [w:] www.faberge.com.pl, 20.10.2013 (5 tys. znaków), LINK
11. Jak rozpoznawać dzieła Fabergé (Ekspertyzy), [w:] www.faberge.com.pl, 20.10.2013 (3,7 tys. znaków), LINK
12. Plaga fałszywych Fabergé na polskim rynku sztuki, [w:] www.natemat.pl, 02.04.2014 (4,4 tys. znaków), LINK, ten sam artykuł na www.wiadomości24.pl, 11.05.2014,  przeczytany 1280 razy.
13. Jajko Fabergé z miniaturką okrętu Pamięć Azowa, [w:] www.wiadomości24.pl, 18.05.2014, przeczytany 910 razy. 
14. Jajko zimowe - najpiękniejsze jajko Fabergé, [w:] www.wiadomości24.pl, 29.05.2014, przeczytany 1100 razy. 
15. Kwadratowe jajka Fabergé, czyli garść anegdot o największym złotniku wszechczasów, [w:] www.wiadomosci24.pl,  przeczytany 700 razy, LINK 
16. Fabergé i wojna polsko-ruska, czyli historia szkatuły ku pamięci "rosyjskiego zwycięstwa w bitwie pod Olszynką Grochowską", [w:] www.natemat.pl,  9.05.2014 (5,6 tys. znaków), LINK; Ten sam artykuł, [w:] www.wiadomosci24.pl, 9.05.2014 (5,6 tys. znaków), LINK, przeczytany 3500 razy
17. Jajko z konwaliami. Bajecznie drogi prezent dla ukochanej wykonany przez Fabergé, [w:] www.wiadomości24.pl, 2.06.2014, przeczytany 750 razy.
18. Prezent kochanki dla króla, czyli historia pewnej papierośnicy od Fabergé, [w:] www.wiadomosci24.pl, przeczytany 3500 razy.
19. Jajko Fabergé z miniaturą Carewicza. Historia o hemofilii, strachu o dziecko i Rasputinie, [w:] 
20. Jajko mozaikowe. Królewski skarb Elżbiety II, [w:] www.wiadomosci24.pl, LINK, przeczytany 4040 razy. 
21. Jajko stalowe Fabergé. Niezwykłe dzieło z trudnych czasów wojny, [w:] www.wiadomosci24.pl, 12.06.2014 (4,5 tys. znaków), przeczytany 1540 razy, LINK
22. Zaginione złote skarby Fabergé wielkiej księżnej Marii Pawłownej, [w:] www.wiadomosci24.pl, 21.06.2014 (6,7 tys. znaków), przeczytany 5330 razy, LINK.
23. Zegar na biurko w formie świątyni miłości wykonany przez Fabergé, [w:] www.wiadomości24.pl, 20.08.2014 (5,5 tys. znaków), przeczytany 500 razy, LINK
24. Flakonik na perfumy od Faberge za pół miliona zł., [w:] www.wiadomości24.pl, 8.06.2014, przeczytany 3220 razy, LINK.

Wywiady (o nauce i polityce): 
1. Wywiad z dr Adamem Szymańskim o sztuce Fabergé przeprowadzony przez Izę Woźniak, [w:] Polskie Radio Program 3, emisja: pt 18.04.2014, ODSŁUCHAJ
2. Fabergé. Symbol luksusu o którym marzymy, Wywiad Jerzego Zawisaka z dr Adam Szymańskim, [w:] www.vumag.pl, 21.04.2014, LINK
3. Bezcenne jaja. Rozmowa z dr Adamem Szymańskim autorem pierwszej w polsce książki o dziełach Fabergé, Przeprowadziła redaktor Iwona Kłopocka-Marcjasz (Obszerny materiał o badaniach nad dziejami złotnictwa royjskiego i o najnowszej książce), [w:] NTO (Magazyn weekend), nr 137 (6441), 14-15 czerwca 2014, s. 10-11. LINK
4.  
5. 

Prace pod redakcją:
1. Res Gestae Res Artes Deditae, pod red. B. Janickiego, A. Szymańskiego, K. Kowalskiego, wyd. Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, ISBN 978-83-90367-17-0.
2. Studia o sztuce i pięknie, t. 1, pod red. A. Szymańskiego, wyd. Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, ISBN .
3. Rzeczy minione, t. 1, pod red. A. Szymańskiego, wyd. Dom Wydawnictw Naukowych SUI, Opole 2009, (seria wydawnicza obejmująca dwa tomy) ISBN 978-83-62216-99-4.
4. Złotnicy dworu Romanowów w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Słownik biograficzny, pod red. A. Szymańskiego, Berlin-Opole 2011.
5. Studia o sztuce i pięknie, t. 2, pod red. Ł. Piwowar-Bagińskiej, A. Szymańskiego, wyd. Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, ISBN.
6. Rzeczy minione, t. 2, pod red. A. Szymańskiego, wyd. Dom Wydawnictw Naukowych SUI, Opole 2010, (seria wydawnicza obejmująca dwa tomy) ISBN 978-83-62803-98-9.
7. Essencial. Studia o sztuce i pięknie, pod red. D. Schreiber-Kurpiers, A. Szymańskiego, wyd. Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, ISBN.
8. Este, t. 1, Spektrum animacji., pod red. J. Spalińskiej-Mazur, A. Szymańskiego, wyd. Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, ISBN 978-83-92872-54-2. (po pierwszym tomie zwartym Este zostało przekształcone w czasopismo ISSN 2083-1463) 

Redakcja merytoryczna portalu internetowego:
1. Portal popularnonaukowy o złotnictwie rosyjskim i o pacowni Fabergé: www.faberge.com.pl 
2. Portal poświęcony ekspertyzom dzieł złotnictwa rosyjskiego: www.faberge.net.pl 
3. 

Hasła na Wikipedii 
(Napisane przeze mnie, albo w jakiejś części na podstawie mojej pracy naukowej. W tym miejscu oczywiście muszę zaznaczyć, że specyfiką Wikipedii jest zmienność, a ja nie zawsze jestem w stanie moderować kolejne redakcje haseł. Uważam, że Wikipedia stała się jednym z najważniejszych, a często "pierwszym źródłem" informacji, więc swoistym obowiązkiem naukowca jest zamieszczać tam efekty swoich badań.)
1. Piotr Karol Faberge (Hasło biograficzne, na podstawie ksiązek "Złotnicy dworu Romanowów" i "Faberge. Historia i arcydzieła"), [w:] Wikipedia.pl, edytowane: 5.01.2012, LINK 
2. Jaja carskie (Dodany do hasła wykaz jajek Faberge, sporządzony wg najnowszego stanu badań. Na podstawie książki "Faberge. Historia i arcydzieła"), [w:] Wikipedia.pl, edytowane: 3.02.2014, LINK
3. Juliusz Rappoport (Hasło biograficzne na podstawie książki "Złotnicy dworu Romanowów"), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK
4. Michał Perchin (Hasło biograficzne na podstawie książki "Złotnicy dworu Romanowów" i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 9.01.2012, LINK
5. Henryk Wigstrrom (Hasło biograficzne na podstawie książki "Złotnicy dworu Romanowów" i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK
6. Fiodor Ruckert (Hasło biograficzne na podstawie książki "Złotnicy dworu Romanowów" i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 9.01.2012, LINK
7. Butz. Pracownia złotnicza (Hasło biograficzne na podstawie książki "Złotnicy dworu Romanowów" i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, LINK
8. Aleksander Brejtfus (Hasło biograficzne na podstawie książki "Złotnicy dworu Romanowów" i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK
9. Ludwig Brejtfus (Hasło biograficzne na podstawie książki "Złotnicy dworu Romanowów" i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK
10. Gustaw Klingert (Hasło biograficzne na podstawie książki "Złotnicy dworu Romanowów" i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 27.11.2012, LINK
11. Konstantin Zeftigen (Hasło biograficzne na podstawie książki "Złotnicy dworu Romanowów" i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK
12. Leopold Zeftigen (Hasło biograficzne na podstawie książki "Złotnicy dworu Romanowów" i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK 
13. Bracia Graczew. Pracownia złotnicza (Hasło biograficzne na podstawie książki "Złotnicy dworu Romanowów" i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK
14. Keibel. Pracownia złotnicza (Hasło biograficzne na podstawie książki "Złotnicy dworu Romanowów" i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 26.11.2012, LINK
15. Sazikow (Hasło biograficzne na podstawie książki "Złotnicy dworu Romanowów" i artykułów naukowych), [w:] Wikipedia.pl, utworzone: 25.11.2012, LINK

______________________________________________________

Łączna liczba publikacji ujętych w wykazie wynosi 278 tytułów. W tym 246 naukowych, 24 popularnonaukowe, 8 radakcji naukowych - w najbliższym okresie wykaz ten będzie uaktualniany


* W związku z obowiązującym stanem prawnym i kilkoma zaistniałymi w przeszłości nieporozumieniami, powyższy wykaz jest jedynym autoryzowanym wykazem publikacji dra Adama Szymańskiego.