Nowości
OGRÓD W MALARSTWIE (wykład i ćwiczenia, 1 semestr) - zajęcia obejmują dzieje przedstawień ogrodów w malarstwie i grafice.

WYKAZ TEMATÓW (wykłady i ćwiczenia):
1.Ogród rajski i maryjny w sztuce. Symbolika ogrodu. 
2.Rośliny ogrodowe: drzewa, krzewy i kwiaty. Flolarium Christianum. Symbolika roślin w obrazach.
3.Sandro Botticelli "Primavera" - analiza obrazu. 
4.
5.Ogród fantastyczny. Bosch "Ogród rozkoszy ziemskich".
6.
7.
8.
9.Ogród, rośliny i światło w twórczości Moneta.
10.

POWRÓT DO SPISU WYKŁADÓW