Nowości
HISTORIA OGRODÓW (wykład, 1 semestr) - zajęcia obejmują dzieje sztuki ogrodowej w ujęciu powszechnym. Zasadniczy zrąb tematów obejmuje dzieje ogrodów w Europie oraz wybrane zagadnienia historii sztuki ogrodowej Dalekiego Wschodu. 

WYKAZ TEMATÓW (wykłady i ćwiczenia):
1.Ogród rajski. Mit ogrodu doskonałego w kulturze i religii.
2.Ogrody antyku. Egipt i Rzym.
3.Ogród w średniowieczu. Założenia ogrodowe przy klasztorach i w zamkach. Ogród w kulturze rycerskiej późnego średniowecza.
4.Ogrody arabskie w Hiszpanii.
5.Ogrody renesansowe we Włoszech. Teoria i praktyka.
6.Renesansowe ogrody we Francji, w Niemczech i Anglii.
7.Ogrody barokowe we Włoszech.
8.Barokowe ogrody we Francji.
9.Barokowe ogrody w Niemczech i Austrii.
10.Barokowe ogrody w Rosji
11.Ogród angielski.
12.Orientalizm w ogrodach. Ogród Chiński a Chinoiseries.
13.Ogród Japoński.
14.
15.Współczesne koncepcje ogrodowe.

POWRÓT DO SPISU WYKŁADÓW