Nowości
DZIEJE SZTUKI RUSKIEJ I ROSYJSKIEJ (wykład i ćwiczenia, 1 semestr) - wykłady prowadzone dla studentów Filologii Wschodniosłowiańskiej. Zajęcia obejmują dzieje sztuki ruskiej i rosyjskiej od średniowiecza do początku XX wieku.

WYKAZ TEMATÓW (wykłady i ćwiczenia):
1. Sztuka Rusi Kijowskiej. Architektura Nowogrodu, Pskowa, Włodzimierza. Freski i mozaiki Kijowa.
2. Ikony wczesnoruskie (990-1250).
3. Architektura moskiewska (1400-1600).
4. Renesans w Rosji?
5. Barok moskiewski.
6. Architektura kościołów drewnianych.
7. Barok epoki Piotra Wielkiego (1703-1741). Petersburg.
8. Rokoko epoki carycy Elżbiety (1741-1762).
9. Klasycyzm epoki Katarzyny II (1762-1796).
10. Sztuka czasów Aleksandra I (1796-1850). Styl Aleksandra jako rosyjska wersja stylu empire. Styl neoklasyczny epoki Mikołaja I.
11. Historyzm w Rosji.
12. Modernizm, symbolizm, secesja w Rosji. Sztuka około 1900 roku.
13. Nurty awangardowe w sztuce rosyjskiej w początku XX wieku.
14. Styl neoruski jako "styl narodowy".

POWRÓT DO SPISU WYKŁADÓW