Nowości
DZIEJE SZTUKI NA śLĄSKU (wykład, 1 semestr) - zajęcia prowadzone na specjalizacji "śląskoznawczej" obejmują dzieje sztuki na Śląsku w pełnym wymiarze ich wielokulturowości. Wyklady prezentujące sztukę na Śląsku wzbogacone są o elementy dziejów sztuki  czeskiej, niemieckiej i polskiej.

WYKAZ TEMATÓW (wykład):
1. Sztuka na Śląsku. Pomiędzy Niemcami, Polską i Czechami. Specyfika regionu. Wielokulturowośc i styk kultur.
2. Sztuka romańska.
3. Sztuka gotycka na Śląsku.
4. Renesans na Śląsku. Brzeg - Wrocław.
5. Manieryzm.
6. Barokowa architektura na Śląsku.
7. Willman. Malarstwo barokowe na Śląsku.
8. Klasycyzm na Śląsku.
9. Architektura XIX wieku. Historyzm, eklektyzm.
10. Secesja. Architektura, rzeźba, malarstwo.
11. Modernizm na Górnym i Dolnym Śląsku.
12. Mecenat artystyczny na Śląsku.
13. Wehrner i jego znaczenie dla sztuki śląskiej.

POWRÓT DO SPISU WYKŁADÓW