Nowości
DZIEJE SZTUKI POLSKIEJ (wykład, 1 semestr) - zajęcia obejmują wybrane zagadnienia z dziejów sztuki polskiej od średniowiecza do końca XX wieku. Wykłady kładą nacisk na związki sztuki polskiej z Zachodem oraz Wschodem.

WYKAZ TEMATÓW (wykład):
1. Sztuka romańska w Polsce.
2. Gotyk w Polsce.
3. Renesans włoski w kręgu dworu Jagiellonów i renesans północny na ziemiach polskich.
4. Barok w polsce. Sarmatyzm. Mecenat Wazów. Sztuka dworu Jana II Sobieskiego. Portret polski w dobie baroku.
5. Czasy saskie. Drezno i Warszawa. Rokoko w Polsce.
6. Sztuka czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego.
7. Historyzm.
8. Sztuka w służbie świadomości narodu.
9. Modernizm. Sztuka około 1900 roku. Secesja.
10. Sztuka dwudziestolecia międzywojennego.
11. Socrealizm.
12. Sztuka polska końca XX wieku.

POWRÓT DO SPISU WYKŁADÓW