Nowości
HISTORIA SZTUKI XVI-XVII WIEK (RENESANSOWEJ I BAROKOWEJ) (wykład i ćwiczenia, 2 semestry) - zajęcia obejmują pełny wykład dziejów sztuki okresów renesansu, manieryzmu, baroku, rokoka oraz wstęp do klasycyzmu. W cyklu ćwiczeń znajdują się zagadnienia z zakresu treści dzieła sztuki, ikonografii, mecenatu artystycznego i biografii artystycznych.

WYKAZ TEMATÓW (wykłady i ćwiczenia):
1. Treść dzieła sztuki epoki renesansu - Lektura nr 1. Powtórzyć informacje ogólne o renesansie.
2.
Giotto i jego czasy
Filippo Brunelleschi. Katedra w Florencji. Architektura we włoszech. Alberti
Masaccio i Donatello. Pionierzy
Wczesny renesans na północy. Van Eyck, Hans Memling i Roger van der Weyden
Fra Angelico, Paolo Ucello, Piero della Francesco
Portret wczesnego renesansu. Bellini i Mantegna
Malarstwo świeckie. Sandro Botticelli
Albreht Durer, Hans Holbain
Hieronim Bosch, Brueghel, Grunewald
Leonardo i Rafael
Michał Anioł
Renesans w Wenecji. Giorgione, Tycjan, Veronese, Tintoretto.
Harmonia architektury renesansowej. Palladio i Sansovino.
Manieryzm
El Greco

Wczesny barok w Rzymie
Architektura baroku
Bernini i Borromini
Piotr Paweł Rubens i Anton van Dyck
Diego Velasquez i barok w Hiszpanii
Nicolas Poussin i Claude Lorrain
Hals i portret
Rembrandt
Vermer
Martwa natura i sceny rodzajowe
Barok we Francji
Barok w Niemczech
Barok w Rosji
Rokoko w architekturze
Watteau, Boucher, Fragonard

Przyczyny narodzin stylu klasycystycznego

Lektury:
1. E. Panofsky, Ikonografia i ikonologia, [w:] Tegoż, Studia z historii sztuki, Warszawa , s. 11-32.
2. A. Bochnak, Historia sztuki nowożytnej, t. 1 (Renesans), Warszawa - Kraków 1985.
3. A. Bochnak, Historia sztuki nowożytnek, t. 2 (Barok), Warszawa - Kraków 1985.POWRÓT DO SPISU WYKŁADÓW