Nowości
WYBRANE ZAGADNIENIA Z HISTORII SZTUKI (wykład i ćwiczenia, 2 semestry) - zajęcia obejmują wybrane zagadnienia z dziejów sztuki powszechnej, z naciskiem na sztukę Zachodu, uzupełnioną o wybrane zagadnienia z dziejów sztuki orientalnej. Wykłady obejmują styloznawstwo, w cyklu ćwiczeń znajdują się wybrane zagadnienia z zakresu treści i funkcji dzieła sztuki.

WYKAZ TEMATÓW (wykład i ćwiczenia):
1. Sztuka starożytnej Grecji i Egiptu (wykład) - Kanon, idealizm i realizm w sztuce antyku (ćwiczenia)
2. Sztuka hellenistyczna i rzymska (wykład) - Witruwiusz i architektura rzymska (ćwiczenia)
3. Sztuka romańska (wykład) - Renesans karoliński (ćwiczenia)
4. Gotyk we Francji, Anglii, Niemczech i Włoszech (wykład) - Symbolika świątyni gotyckiej (ćwiczenia)
5. Wczesny renesans we Włoszech (wykład) - Wielopłaszczyznowość odrodzenia w drugiej połowie XV wieku (ćwiczenia)
6. Dojrzały renesans we Włoszech (wykład) - Mecenat artystyczny papieży w epoce renesansu (ćwiczenia)
7. Renesans północny, w krajach niemieckich, Anglii i we Francji (wykład) - Portret renesansowy (ćwiczenia)
8. Manieryzm (wykład) - Alegorie i emblematy w XVI wieku (ćwiczenia)
9. Barok we Włoszech (wykład) - Sztuka kontrreformacji (ćwiczenia)
10. Hiszpanii, Niemczech i Francji (wykład) - Mecenat królewski epoki baroku (ćwiczenia)
11. Rokoko (wykład) - Wnętrza i stroje epoki rokoka (ćwiczenia)
12. Klasycyzm (wykład) - Empire we Francji i styl Aleksandra w Rosji (ćwiczenia)
13. Historyzm w architekturze (wykład) - Historyzm w rzemiośle artystycznym (ćwiczenia)
14. Eklektyzm w architekturze i rzemiośle (wykład i ćwiczenia)
15. Orientalizmy. Chinoiserie, Japonizm, Bizantynizm i inne (wykład) - Motywy egipskie w sztuce zachodu od XVII wieku (ćwiczenia)
16. Realizm (wykład) - Biografia i twórczość Gustawa Courbeta (ćwiczenia)
17. Akademizm (wykład) - Dzieje i idea europejskich Akademii Sztuki (ćwiczenia)
18. Impresjonizm (wykład) - Renoir, Monet, Cezanne (ćwiczenia)
19. Postimpresjonizm (wykład) - Życie i twórczość Paula Gaugina (ćwiczenia)
20. Secesja (wykład) - Świat inspiracji sztuki secesyjnej (ćwiczenia)
21. Art Deco (wykład) - Tamara Lempicka (ćwiczenia)
22. Kubizm, Fowizm, Ekspresjonizm (wykład) - Życie i twórczość Pablo Picasso (ćwiczenia)
23. Surrealizm (wykład) - Dadaizm (ćwiczenia)
24. Abstrakcja (wykład i ćwiczenia)
25. Konstruktywizm, De Stijl, styl międzynarodowy (wykład) - Bauhaus (ćwiczenia)
26 Pop art (wykład) - Andy Warhol (ćwiczenia)
27. Minimal art i Op art (wykład i ćwiczenia)
28. Sztuka konceptualna, Performance, sztuka ziemi, Hiperrealizm (wykład i ćwiczenia)
 
POWRÓT DO SPISU WYKŁADÓW