Nowości
HISTORIA SZTUKI EUROPEJSKIEJ (wykład i ćwiczenia, 2 lub 3 semestry) - zajęcia obejmują dzieje sztuki europejskiej od IX do początków XX wieku. Cykl wykładów obejmuje styloznawstwo, w cyklu ćwiczeń znajdują się wybrane zagadnienia z zakresu treści i funkcji dzieła sztuki. 

WYKAZ TEMATÓW (wybór):
Tradycja antyku a sztuka wczesnego średniowiecza.
Początki sztuki europejskiej.
Sztuka romańska
Gotyk
Gotyk międzynarodowy a wczesny renesans
Dojrzały renesans we Włoszech
Renesans północny
Manieryzm.
Barok we Włoszech, Hiszpanii i Francji
Rokoko.
Klasycyzm
Historyzm i Eklektyzm
Orientalizmy. Chinoiserie, Japonizm, Bizantynizm i inne.
Realizm. 
Akademizm. 
Impresjonizm.
Postimpresjonizm
Secesja i Art Deco
Kubizm
Surrealizm
Abstrakcja
Minimal art i Op art
Sztuka konceptualna, Performance
 

POWRÓT DO SPISU WYKŁADÓW